Vytvořte fakturu

ZETA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZETA
IČO 31386300
TIN 2020451466
Datum vytvoření 10 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZETA
Košická 6
82516
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 42 948 €
Vlastní kapitál -30 079 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,948
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,948
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 493
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 493
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 42,156
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 42,156
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,156
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 299
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 299
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,948
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,559
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 301
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 301
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -46,977
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,688
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,507
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,027
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 73,027
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 73,027
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4309797.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386300 TIN: 2020451466
 • Sídlo: ZETA, Košická 6, 82516, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava 10.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ondrej Galaba 16 597 € (100%) Rajčianska 26 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   ZETA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 825 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava