Vytvořte fakturu

EKOMA design - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOMA design
IČO 31386385
TIN 2020321072
DIČ SK2020321072
Datum vytvoření 03 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOMA design
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 797 520 €
Zisk 18 585 €
Kapitál 1 034 161 €
Vlastní kapitál 75 618 €
Kontaktní informace
Email ekoma@ekoma.sk
webové stránky http://www.ekoma.sk
Telefon(y) +421244458681, +421244458682, +421244458680, +421244458679
Fax(y) 0244458682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,139,309
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 83,516
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,484
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,928
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 412,012
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 354
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 411,658
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 626,037
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 597,871
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597,871
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,879
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,876
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,381
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 9,381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,139,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,500
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 67,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 67,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,215
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,215
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,585
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,045,809
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54,607
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,537
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 46,940
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,130
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 648,651
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 448,348
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 448,348
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,473
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,704
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,355
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,040
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,040
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 192,811
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 139,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,797,520
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,059,829
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 678,861
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,393
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,437
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,717,112
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,498,866
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,368
D. Služby (účtová skupina 51) 875,687
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 255,752
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 181,814
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 66,909
4. Sociální náklady (527, 528) 7,029
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,920
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,495
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,495
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,533
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,307
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,184
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,408
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 324,769
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XII. Kurzové zisky (663) 76
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,374
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,373
2. Ostatní náklady (562A) 14,373
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 286
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,715
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,110
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,525
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 38,645
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386385 TIN: 2020321072 DIČ: SK2020321072
 • Sídlo: EKOMA design, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05 09.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Milly 46 900 € (70%) Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
  Ing. Milan Blažek 6 700 € (10%) Černyševského 39 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudovít Kovačovský 13 400 € (20%) Jamnického 3 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.11.2012Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   Ing. Alexander Milly Topolčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1996Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   15.10.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   12.07.1995Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   11.07.1995Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   EKOMA design, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01