Vytvořte fakturu

KERN SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KERN SLOVAKIA
IČO 31386431
TIN 2020354094
DIČ SK2020354094
Datum vytvoření 10 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KERN SLOVAKIA
Sumbalova 3
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 745 901 €
Zisk 10 306 €
Kapitál 913 628 €
Vlastní kapitál 772 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264463414
Mobile(y) 0905833564
Fax(y) 0264463414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 937,494
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,536
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,536
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,536
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 896,324
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 85,894
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,894
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 240,841
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 237,312
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,312
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,529
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 395,521
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 395,521
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 174,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,052
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 169,016
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,634
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,609
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 25
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 937,494
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,092
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 765,482
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 765,482
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153,934
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65,462
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 53,829
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,633
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,478
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,180
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,213
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,960
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,952
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,173
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,994
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 468
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 468
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 711,725
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 745,901
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 139,733
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 571,992
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,533
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 119,001
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 127,642
D. Služby (účtová skupina 51) 162,742
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 302,092
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 244,867
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,659
4. Sociální náklady (527, 528) 3,566
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,190
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,936
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,936
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,368
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,340
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,634
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,140
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,140
XII. Kurzové zisky (663) 20
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 1,474
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,813
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,090
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 433
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,290
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,821
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,189
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386431 TIN: 2020354094 DIČ: SK2020354094
 • Sídlo: KERN SLOVAKIA, Sumbalova 3, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 10.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Matliak 3 320 € (50%) Znievska 28 Bratislava 851 05
  Johann Wolf 3 320 € (50%) 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2014Nové obchodné meno:
   KERN SLOVAKIA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Sumbalova 3 Bratislava 841 04
   03.02.2014Zrušené obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   01.08.2002Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy obálkovacích strojov v rozsahu mechanických častí
   poradenstvo v oblasti prevádzkovania obálkovacích strojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 10.01.1995
   31.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05