Vytvořte fakturu

ATELIÉR SKRAK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ATELIÉR SKRAK
IČO 31386482
TIN 2020337649
DIČ SK2020337649
Datum vytvoření 09 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATELIÉR SKRAK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 411 €
Zisk -1 861 €
Kapitál 3 236 €
Vlastní kapitál -7 866 €
Kontaktní informace
Email bilanc@fvu.sk
Telefon(y) 0244871382
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,610
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,610
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,553
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,553
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,553
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,610
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,892
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 22,240
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 22,240
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 475
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 475
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,962
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,861
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,718
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 125
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 125
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,593
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 486
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 295
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,411
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,411
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,212
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,941
D. Služby (účtová skupina 51) 25,313
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,953
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,534
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,300
4. Sociální náklady (527, 528) 119
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -801
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,157
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 100
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -100
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -901
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,861
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015