Vytvořte fakturu

TY COCOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název TY COCOS
IČO 31386601
TIN 2020334371
DIČ SK2020334371
Datum vytvoření 16 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TY COCOS
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 440 €
Zisk -11 079 €
Kapitál 60 209 €
Vlastní kapitál 2 772 €
Kontaktní informace
Email catering@tycocos.sk
webové stránky http://www.tycocos.sk
Telefon(y) +421254432543
Mobile(y) +421911735537
Fax(y) 0254432543
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,125
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,847
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,450
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,450
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,685
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,685
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,643
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,643
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,069
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 278
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 278
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,125
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,493
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,457
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,457
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,937
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,294
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,231
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,079
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 250
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,110
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,510
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,510
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 807
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 371
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,693
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,729
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,258
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 100,712
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 101,440
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 74,427
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,285
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 728
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,840
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 41,357
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,236
D. Služby (účtová skupina 51) 46,839
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,691
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,953
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,738
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 163
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,554
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,400
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,280
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,751
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,721
2. Ostatní náklady (562A) 2,721
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,014
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,719
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,079
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016