Vytvořte fakturu

MODUL DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název MODUL DESIGN
IČO 31386610
TIN 2020334327
DIČ SK2020334327
Datum vytvoření 11 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODUL DESIGN
Včelárska 7
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 859 €
Zisk 1 038 €
Kapitál 20 250 €
Vlastní kapitál 5 794 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,673
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,870
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,870
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,803
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,948
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,948
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,855
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 638
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,217
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,673
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,832
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 774
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 774
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,619
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,347
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,966
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,038
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,841
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,843
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,843
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,815
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 60
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 265
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -11,842
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,859
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,859
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,704
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,626
D. Služby (účtová skupina 51) 2,970
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,990
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,169
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 763
4. Sociální náklady (527, 528) 58
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 913
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,155
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,263
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,038
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,038
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31386610 TIN: 2020334327 DIČ: SK2020334327
 • Sídlo: MODUL DESIGN, Včelárska 7, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 22.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Kočiš 6 639 € (100%) Včelárska 7 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.06.2006Nové obchodné meno:
   MODUL DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.05.2006
   07.06.2006Zrušené obchodné meno:
   STAVO - INVEST spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1995
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.01.1995
   22.05.2003Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1995
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.01.1995
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   29.03.2000Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   28.03.2000Zrušené sidlo:
   Nobelova 34, P.O.BOX 6 Bratislava 830 00
   13.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   28.08.1998Nové sidlo:
   Nobelova 34, P.O.BOX 6 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   11.01.1995Nové obchodné meno:
   STAVO - INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   realizácia občianskych a bytových stavieb
   montážne práce
   poradenstvo v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05