Vytvořte fakturu

STAVREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAVREX
IČO 31386733
TIN 2020885834
DIČ SK2020885834
Datum vytvoření 18 Leden 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo STAVREX
Pri Šajbách 16
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 498 €
Zisk -1 601 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,031,154
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 808,272
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 808,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,472
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,357
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 771,593
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 169,978
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 164,327
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,327
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,651
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,111
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 47,819
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 292
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,793
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,793
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,031,154
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,395
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 92,943
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 92,943
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,589
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,589
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,536
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,179
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,715
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,601
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,759
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 111,200
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 111,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 825,489
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,999
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,999
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,892
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,641
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 70
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 498
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 498
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 498
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,067
D. Služby (účtová skupina 51) 234
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 334
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 498
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -569
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 264
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -641
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,601
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386733 TIN: 2020885834 DIČ: SK2020885834
 • Sídlo: STAVREX, Pri Šajbách 16, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kriško predseda A. Kubinu 25 Trnava 917 01 28.05.2008
  Emil Bielák člen Sihelné 521 Sihelné 029 46 28.05.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kriško - Predseda predstavenstva A. Kubinu 25 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.05.2008
   Emil Bielák - Člen predstavenstva Sihelné 521 Sihelné 029 46 Vznik funkcie: 28.05.2008
   17.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   02.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   01.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.04.2004Nové sidlo:
   Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   STAVREX, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava