Vytvořte fakturu

VO-KU-PLYN-stavebno obchodná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
IČO 31386806
TIN 2020354259
DIČ SK2020354259
Datum vytvoření 16 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
Šášovská 2
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 311 €
Zisk 5 551 €
Kapitál 33 403 €
Vlastní kapitál -85 786 €
Kontaktní informace
Email vokuplyn@vokuplyn.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,738
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,317
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,317
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,317
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,013
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,840
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,840
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,840
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,173
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,588
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 408
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 408
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,235
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisní ážio (412) 7,435
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -100,524
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,941
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -117,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,551
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 987
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 987
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 97,384
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,250
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,250
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,963
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 68,311
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,311
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 68,311
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,874
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 54,252
D. Služby (účtová skupina 51) 5,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 192
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 595
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,437
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,224
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,696
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,696
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386806 TIN: 2020354259 DIČ: SK2020354259
 • Sídlo: VO-KU-PLYN-stavebno obchodná, Šášovská 2, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06 27.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rudolf Sojak 3 386 € (51%) Šášovská 2 Bratislava 851 06
  Jaroslav Jajcaj 1 926 € (29%) Bernolákovo
  Milan Damin 1 328 € (20%) Sereď
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   VO-KU-PLYN-stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 2 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06