Vytvořte fakturu

PINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PINE
IČO 31386814
TIN 2020304418
DIČ SK2020304418
Datum vytvoření 11 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINE
Hutnícka 12
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 188 300 €
Zisk -6 983 €
Kapitál 109 527 €
Vlastní kapitál 7 491 €
Kontaktní informace
Email pine@pine.sk
webové stránky http://www.pine.sk
Telefon(y) +421265730396
Mobile(y) +421903434722, +421902320447, +421904832962
Fax(y) 0265730396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 145,105
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,147
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,147
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,147
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,049
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 23,656
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,989
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,989
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,086
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,709
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,377
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39,909
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,423
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 38,486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,105
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 28,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,812
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,812
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,983
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 144,597
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,479
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 32,891
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 588
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,785
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,803
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,803
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 349
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,602
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 333
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 187,263
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 188,300
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,202
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 151,062
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,036
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,129
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,495
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,027
D. Služby (účtová skupina 51) 44,034
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,484
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,461
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,973
4. Sociální náklady (527, 528) 50
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 731
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,921
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,921
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,437
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,829
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -194
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,023
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386814 TIN: 2020304418 DIČ: SK2020304418
 • Sídlo: PINE, Hutnícka 12, 84110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 22.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrej Ševčík 6 639 € (100%) Kuklovská 25 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2002Noví spoločníci:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.04.2002
   23.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   02.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Hutnícka 12 Bratislava 841 10
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   PINE s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   27.02.1996Zrušené obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   11.01.1995Nové obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod, veľkoobchod mimo riadnej predajne mimo koncesovaných živností
   výroba, oprava, montáž a predaj nábytku a interiérových doplnkov
   reklama a propagačná činnosť
   konzervovanie a reštavrovanie nábytku a výrobkov z dreva
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Noví spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava