Vytvořte fakturu

SLOVTRIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVTRIP
IČO 31387063
TIN 2020321083
DIČ SK2020321083
Datum vytvoření 29 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVTRIP
Líščie Nivy 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 007 429 €
Zisk 3 367 €
Kapitál 344 700 €
Vlastní kapitál 184 328 €
Kontaktní informace
Email slovtrip@slovtrip.sk
webové stránky http://www.slovtrip.sk
Mobile(y) +421903710836, +421903236836
Fax(y) 0255425850
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 142,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,484
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,484
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,484
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,977
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,961
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,351
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,351
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,610
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,016
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,377
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,639
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,589
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,589
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,050
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,935
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,621
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,643
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,367
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,115
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,403
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,403
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,712
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,611
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,523
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 972
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 606
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,004,314
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,007,429
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,995,036
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,279
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,997,521
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,866,470
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,103
D. Služby (účtová skupina 51) 68,956
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,026
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,459
4. Sociální náklady (527, 528) 567
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 462
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,724
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,908
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,786
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,694
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,512
2. Ostatní náklady (562A) 2,512
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,182
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,661
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387063 TIN: 2020321083 DIČ: SK2020321083
 • Sídlo: SLOVTRIP, Líščie Nivy 12, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.07.1998
  Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 10.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alena Homolková 3 319 € (50%) Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  Ing. Ľubomír Homolka 3 319 € (50%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   13.10.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.09.2010
   28.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVTRIP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08