Vytvořte fakturu

BRUNCVIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRUNCVIK
IČO 31387080
TIN 2020337704
DIČ SK2020337704
Datum vytvoření 18 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRUNCVIK
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 386 €
Zisk -938 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,051
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,239
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,457
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5,312
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,441
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 298
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,367
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,583
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 70,492
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,611
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 49,791
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 49,791
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,036
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,722
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -938
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,881
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,861
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,792
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,069
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,386
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,386
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,395
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,624
C. Služby (účtová skupina 51) 16,362
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,162
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,991
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,400
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 303
X. Úrokové výnosy (662) 303
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,272
M. Úrokové náklady (562) 222
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,050
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,969
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387080 TIN: 2020337704 DIČ: SK2020337704
 • Sídlo: BRUNCVIK, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02 18.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Bargárová 49 791 € (100%) Cabanova 13E Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.01.1995
   23.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.11.2008Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   30.09.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   24.09.1997Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. Bajzova 14 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. Bajzova 14 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čutta Tržište 12 Praha Čadská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čutta Bajzova 14 Bratislava
   02.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   Vladimír Čutta Bajzova 14 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargarová Tranovského 20 Bratislava
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   BRUNCVIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čutta Tržište 12 Praha Čadská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargarová Tranovského 20 Bratislava