Vytvořte fakturu

WALPER DRINKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název WALPER DRINKS
IČO 31387128
TIN 2020334349
DIČ SK2020334349
Datum vytvoření 23 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WALPER DRINKS
Hlučínska 1/11
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 858 €
Zisk -19 476 €
Kapitál 1 458 €
Vlastní kapitál 703 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 150,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,595
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,595
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,595
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,463
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,531
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,267
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,019
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,019
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,537
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,711
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,496
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,779
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,717
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 663
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,774
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,937
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,937
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,476
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 169,495
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 168,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,128
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,169
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 685
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,012
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,858
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,858
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,858
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,171
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 40,264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,525
D. Služby (účtová skupina 51) 12,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,039
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,410
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 496
4. Sociální náklady (527, 528) 133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 80
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 225
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 225
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,932
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 204
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,516
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,476
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • IČO :31387128 TIN: 2020334349 DIČ: SK2020334349
 • Sídlo: WALPER DRINKS, Hlučínska 1/11, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 26.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Milan Šulva 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2016Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   27.02.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Šulva Hlučínska 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.02.2015
   31.12.2014Nové obchodné meno:
   WALPER DRINKS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlučínska 1/11 Bratislava 831 03
   23.01.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie veľkoobchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ