Vytvořte fakturu

Euro Media - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Euro Media
IČO 31387187
TIN 2020321699
DIČ SK2020321699
Datum vytvoření 20 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro Media
Krajná 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 92 704 €
Zisk 48 498 €
Kapitál 1 113 176 €
Vlastní kapitál 1 106 326 €
Kontaktní informace
Email bratislava@euromedia.sk
Telefon(y) +421248209910, +421248209911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 275,074
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 275,074
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,437
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 885,421
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,274
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771,501
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,509
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,160,495
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,155,184
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,098,886
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,498
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,311
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 68
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,243
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,148
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,985
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 110
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 92,704
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,628
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 91,076
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 61,253
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,611
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,035
C. Služby (účtová skupina 51) 13,716
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,458
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 35,533
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,900
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,451
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,342
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 30,789
X. Úrokové výnosy (662) 30,789
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 64
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 64
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 30,725
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 62,176
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,678
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,498
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387187 TIN: 2020321699 DIČ: SK2020321699
 • Sídlo: Euro Media, Krajná 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01 20.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Kľuska 3 430 € (49%) Šípková 4816/20 Senec 903 01
  Ing. Eduard Kvasnica 3 570 € (51%) Žilina 010 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.01.1995
   22.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Poľná 831/1 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 20.01.1995
   06.05.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie základných služieb s tým spojených
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Poľná 831/1 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 20.01.1995
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   15.01.2001Nové sidlo:
   Krajná 10 Bratislava 821 04
   14.01.2001Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Kvasnica Žltá 19 Žilina 010 03
   Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   29.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   28.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   13.11.1996Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.11.1996Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 02
   02.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   01.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   13.04.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 02
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 A Bratislava 841 02
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   Euro Media, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s elektronikou a výpočtovou technikou
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín