Vytvořte fakturu

WOODIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Obchodní název WOODIMEX
IČO 31387195
TIN 2020398413
DIČ SK2020398413
Datum vytvoření 16 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WOODIMEX
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 381 €
Zisk -9 310 €
Kapitál 585 128 €
Vlastní kapitál -877 065 €
Kontaktní informace
Email woodimex@stonline.sk
webové stránky http://www.woodimex.sk
Telefon(y) +421253416034, +421357793924
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 244,560
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 234,723
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,853
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 376,183
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 184,774
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,986
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 620,743
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -886,375
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 12,481
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 12,481
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 74,354
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 946
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -964,846
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,310
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,507,118
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,662
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,502,456
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69,794
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 489
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,872
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,430,301
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,381
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 59,146
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 235
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 67,964
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 39,033
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,374
C. Služby (účtová skupina 51) 17,911
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,468
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,050
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,583
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,937
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) -576
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -576
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 151
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 151
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -727
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,310
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,310
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • IČO :31387195 TIN: 2020398413 DIČ: SK2020398413
 • Sídlo: WOODIMEX, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01 24.09.2011
  Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 16.07.2014
  Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 16.07.2014
  Michaela Katonová Tomášikova 50/C Bratislava-Ružinov 831 04 21.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Katona 4 162 € (33.3%) Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
  Peter Katona 4 162 € (33.3%) Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
  Ing. Diana Katonová 4 162 € (33.3%) Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
  Michaela Katonová 3 123 € (25%) Tomášikova 50/C Bratislava-Ružinov 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2014Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch 3 a 4
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   donášková služba
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
   Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2014
   Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2014
   24.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 946 13
   Ing. Štefan Sopko Fr. Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   Róbert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 964 13
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   24.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   23.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   17.08.2007Nové predmety činnosti:
   výroba drevených paliet
   29.07.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 946 13
   Ing. Štefan Sopko Fr. Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   Róbert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   28.07.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   Dušan Lukáč Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Štefan Sopko Fraňa Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 841 05
   23.08.1999Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava 841 02
   19.07.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   Dušan Lukáč Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Štefan Sopko Fraňa Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 964 13
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   WOODIMEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dreva na rezivo a prírezy, impregnácia dreva
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zakaziek
   Noví spoločníci:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08