Vytvořte fakturu

F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
IČO 31387209
TIN 2020324416
DIČ SK2020324416
Datum vytvoření 20 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 114 373 €
Zisk 142 878 €
Kapitál 2 926 319 €
Vlastní kapitál 591 500 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.canil.it
Telefon(y) +421245523822, +421245523820, +421245523821, +421245641842, +421245641843
Fax(y) 0245523822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,887,568
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,331,947
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,331,947
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,563
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,315,384
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,505,229
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,864
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,864
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,414,871
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,000,660
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,660
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,539
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 390,672
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,494
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,127
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,367
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 50,392
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26,122
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 24,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,887,568
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 734,378
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,818,695
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,306,861
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 398,274
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,705,135
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 142,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,153,190
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,130,512
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,106,783
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,555
12. Odložený daňový závazek (481A) 174
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,000,279
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 896,061
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 896,061
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 69,994
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,204
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,760
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,399
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,114,373
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,021,943
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,430
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,853,745
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,560,835
D. Služby (účtová skupina 51) 3,033,874
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 630,976
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 463,131
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 163,866
4. Sociální náklady (527, 528) 3,979
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 52,170
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 438,876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 438,876
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -922
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137,936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 260,628
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,427,234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,893
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 52,705
2. Ostatní náklady (562A) 52,705
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,860
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,768
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 60,890
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 60,871
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 19
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 142,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387209 TIN: 2020324416 DIČ: SK2020324416
 • Sídlo: F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  F.LLI CANIL S.P.A 66 388 € (100%) 310 37 Bessica Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2012Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   22.06.2012Zrušené sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   27.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   26.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   24.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   16.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   20.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   19.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   24.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   23.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   19.09.2000Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.P.A Loria (TV), via Monte Antelao 8 310 37 Bessica Talianska republika
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   10.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.10.1995Nové obchodné meno:
   F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava