Vytvořte fakturu

SK AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název SK AUDIT
IČO 31387217
TIN 2020818734
DIČ SK2020818734
Datum vytvoření 18 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK AUDIT
Žitavská 2025/9
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 18 869 €
Zisk 12 €
Kontaktní informace
Email skaudit@skaudit.sk
Telefon(y) 0904331576, 0903247003, 0904331576, 0262319877, 0263830056
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,557
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,569
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,561
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,557
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,698
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 383
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,859
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,844
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 774
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,626
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,436
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,869
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,693
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 176
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,816
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,016
C. Služby (účtová skupina 51) 3,125
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,040
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,547
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,053
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,552
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 972
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :31387217 TIN: 2020818734 DIČ: SK2020818734
 • Sídlo: SK AUDIT, Žitavská 2025/9, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01 04.11.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ildikó Németh 6 639 € (100%) Žitavská 2025/9 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2015Nové sidlo:
   Žitavská 2025/9 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 04.11.2015
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   SK AUDIT, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vydavateľská činnosť