Vytvořte fakturu

PS ÚČTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PS ÚČTO
IČO 31387225
TIN 2020885845
Datum vytvoření 16 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PS ÚČTO
Sienkiewiczova 2
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 379 €
Zisk 4 257 €
Kapitál 24 500 €
Vlastní kapitál 14 808 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253411567, 0904283844
Mobile(y) 0904283844
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,299
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,299
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,299
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,914
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 750
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,213
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,065
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,505
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,257
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,148
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 351
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,797
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 452
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,779
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,379
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,379
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,089
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,252
C. Služby (účtová skupina 51) 1,594
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,276
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 207
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,704
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,290
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,533
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 758
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 758
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -755
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,535
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,278
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,257
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387225 TIN: 2020885845
 • Sídlo: PS ÚČTO, Sienkiewiczova 2, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 07.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Putiška 6 639 € (100%) Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2006Nové obchodné meno:
   PS ÚČTO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   30.06.2006Zrušené obchodné meno:
   P & F ÚČTO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 54
   08.11.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 54
   07.11.1999Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   07.11.1996Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Zrušeny spoločníci:
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   P & F ÚČTO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie účtovníckych služieb
   ekonomické poradenstvo
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09