Vytvořte fakturu

PRO-SPORTAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO-SPORTAM
IČO 31387462
TIN 2020818778
DIČ SK2020818778
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-SPORTAM
Pražská 11
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 66 491 €
Zisk 5 867 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,874
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,874
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,874
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,151
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,299
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 80,025
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,221
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 651
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 21,064
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,867
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,804
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,804
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,928
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,580
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,296
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,491
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,491
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,187
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,169
C. Služby (účtová skupina 51) 34,978
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,342
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,648
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,304
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,344
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 458
M. Úrokové náklady (562) 227
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 231
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -458
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,846
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 979
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,867
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015