Vytvořte fakturu

DELTA - LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DELTA - LINE
IČO 31387471
TIN 2021081150
DIČ SK2021081150
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA - LINE
Trnavská cesta 108
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -718 €
Kapitál 1 876 €
Vlastní kapitál -893 018 €
Kontaktní informace
Email nabytok@delta-line.eu
Telefon(y) 0244459723, 024561131, 4561131
Mobile(y) +421903749173
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,876
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,876
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,075
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,075
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 801
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 741
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -893,736
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -899,657
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,831
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -902,488
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -718
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 892,683
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 450,038
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 924
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 449,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 380,091
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,896
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,896
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,772
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,853
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,570
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,554
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,929
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 718
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 718
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -718
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -718
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015