Vytvořte fakturu

HANSEATIC Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název HANSEATIC Slovakia
IČO 31387560
TIN 2020321215
DIČ SK2020321215
Datum vytvoření 23 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HANSEATIC Slovakia
Sabinovská 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 279 692 €
Zisk 80 962 €
Kapitál 1 353 311 €
Vlastní kapitál 505 394 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0517711594, 0255648307, 0905570240
Mobile(y) 0905570240
Fax(y) 0255423014
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,825,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,640
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,640
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,440
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,200
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,669,479
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 140
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,432,242
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,347,774
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,754
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,266,020
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84,468
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 237,097
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,115
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 230,982
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 130,823
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 130,823
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,825,942
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,625
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 270,360
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 270,360
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,962
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,466,288
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,515
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,515
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,446,515
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,277,989
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,656
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,269,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,610
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,591
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,231
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,237
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,857
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,258
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,258
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,029
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,029
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,279,692
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 46,137
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,191,989
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,266
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,142,831
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,339
D. Služby (účtová skupina 51) 6,769,847
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 213,692
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,860
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,694
4. Sociální náklady (527, 528) 9,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,784
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,784
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,220
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,239
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,861
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 392,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,213
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 11,181
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,100
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 625
2. Ostatní náklady (562A) 625
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19,098
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,377
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,887
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,974
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,012
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,012
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 80,962
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • IČO :31387560 TIN: 2020321215 DIČ: SK2020321215
 • Sídlo: HANSEATIC Slovakia, Sabinovská 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Turoň Praha 10 101 00 Česká republika 25.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Turoň 3 320 € (50%) Praha 10 101 00 Česká republika
  Ing. Miroslav Srogoň 3 320 € (50%) Oravská Lesná 029 57
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2010Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Srogoň Brišovka 870 Oravská Lesná 029 57
   Ing. Pavol Turoň 28. pluku 10 Praha 10 101 00 Česká republika
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Turoň Plzeňská 1435 Černošice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : 744 Jablonica Vznik funkcie: 25.04.1997
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   zasielateľstvo
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   HANSEATIC Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie - maloobchod a veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ