Vytvořte fakturu

Nautiservis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Obchodní název Nautiservis
IČO 31387721
Datum vytvoření 19 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nautiservis
Pestovateľská 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 280 974 €
Zisk 2 564 €
Kontaktní informace
Email nautila@nautila.sk
webové stránky http://www.cerpadla-predaj-servis.sk/;http://www.nautila.sk;http://www.vodastore.sk
Telefon(y) +421243413591
Mobile(y) +421903444933, +421903444936, +421918935269
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,978
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,821
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 26,872
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,872
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,949
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 234
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,715
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,157
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 13,157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,978
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,867
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,564
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,917
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,145
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,772
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22,194
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 22,194
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 280,974
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 280,974
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 131,698
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,276
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 275,955
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 81,263
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 88,756
D. Služby (účtová skupina 51) 25,723
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,311
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,679
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,187
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,715
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,019
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,310
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,310
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,310
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,310
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,709
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,145
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,145
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,564
Date of updating data: 25.05.2016
Date of updating data: 25.05.2016