Vytvořte fakturu

HELBOR TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název HELBOR TRADING
IČO 31387926
TIN 2020327056
DIČ SK2020327056
Datum vytvoření 23 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELBOR TRADING
Jazdecká 2140/46
93101
Šamorín
Financial information
Prodej a příjem 47 640 €
Zisk 10 610 €
Kapitál 14 507 €
Vlastní kapitál -10 897 €
Kontaktní informace
Email helbor@helbor.sk
Telefon(y) 0262411313, 0315527334, 0903265799
Mobile(y) +421903265799, 0903265799, 0907254484
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,877
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,838
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 37
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,492
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,129
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,129
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,129
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,180
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,924
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,877
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,951
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,601
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,601
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,231
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,231
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,610
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,926
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 164
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 164
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,762
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 55
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,310
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,640
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,199
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,690
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,041
D. Služby (účtová skupina 51) 4,254
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,441
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,655
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 44
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,399
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,789
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,789
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,610
Date of updating data: 28.04.2016