Vytvořte fakturu

TOXLAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOXLAB
Stav V likvidaci
IČO 31387985
TIN 2020922299
Datum vytvoření 31 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOXLAB
c/o VÚRUP, Vlčie hrdlo
82417
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,050
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,050
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,050
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,050
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,050
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,988
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,485
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -497
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -155
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -155
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,217
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,217
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4260264.tif
Date of updating data: 25.06.2015