Vytvořte fakturu

ISTROPROGRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISTROPROGRES
IČO 31388019
TIN 2020337737
DIČ SK2020337737
Datum vytvoření 02 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROPROGRES
Vietnamská 40
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 921 €
Zisk 7 085 €
Kapitál 19 545 €
Vlastní kapitál -10 256 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244252343, 0905305914, 0254646021
Fax(y) 0244633094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,300
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,300
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,300
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,142
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,214
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,928
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,442
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,171
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,559
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,085
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,613
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,601
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,427
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,848
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,921
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,873
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,603
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,301
C. Služby (účtová skupina 51) 12,522
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 224
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,401
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,318
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,050
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,273
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,273
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,273
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,045
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015