Vytvořte fakturu

AFORTUNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název AFORTUNA
IČO 31388051
TIN 2020903984
DIČ SK2020903984
Datum vytvoření 03 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AFORTUNA
Pri Struhe 34
83107
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 69 417 €
Vlastní kapitál -99 540 €
Kontaktní informace
Email bakchusvila@bakchusvila.sk
Telefon(y) 0910333373
Mobile(y) 0910333373
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 65,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 65,774
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,953
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 89
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 75,727
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -105,936
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -112,427
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 181,663
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 181,663
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,764
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 58,941
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,540
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97,418
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016