Vytvořte fakturu

SIZA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIZA
IČO 31388141
TIN 2020334415
DIČ SK2020334415
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIZA
Devínska Nová Ves 1348
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 282 €
Zisk -698 €
Kapitál 5 636 €
Vlastní kapitál -4 137 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903440174
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,882
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,882
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,463
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,963
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,262
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,882
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 232
2. Ostatní fondy (427, 42X) 232
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,234
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -698
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,942
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,473
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,350
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,782
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 92
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 267
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 982
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,904
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,905
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,506
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,157
D. Služby (účtová skupina 51) 34,132
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,180
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,560
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,595
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 776
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,616
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 514
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 177
2. Ostatní náklady (562A) 177
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 337
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -514
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 262
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -698
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388141 TIN: 2020334415 DIČ: SK2020334415
 • Sídlo: SIZA, Devínska Nová Ves 1348, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07 30.01.1995
  Tomáš Zapletal Osuského 44 Bratislava 851 03 01.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Josef Zapletal 6 639 € (100%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zapletal Osuského 44 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.09.2013
   22.01.2010Nové sidlo:
   Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Josef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.01.1995
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   11.09.2003Noví spoločníci:
   Josef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   23.01.1996Nové sidlo:
   Na Pántoch 7 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   práce v interieroch /s výnimkou činnosti a stavieb vyžadujúcich stavebné povolenie/ montáže roliet
   zámočníctvo-výroba a montáž /mreže, konštrukcie/
   22.01.1996Zrušené sidlo:
   Hrušková 15 Bratislava 831 06
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   SIZA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrušková 15 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /na tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   autoservis - opravy motorových vozidiel
   výroba a predaj plastov, montáž plastových roliet
   Noví spoločníci:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava