Vytvořte fakturu

RISK CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název RISK CONSULT
IČO 31388248
TIN 2020354160
DIČ SK2020354160
Datum vytvoření 03 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RISK CONSULT
Račianska 72
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 157 349 €
Zisk 21 187 €
Kapitál 104 947 €
Vlastní kapitál 69 759 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244460583
Fax(y) 0244460583
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 110,675
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,088
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 105,670
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,961
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 18,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 709
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,418
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,155
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,263
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 587
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 587
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,675
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,146
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,253
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,253
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 50,403
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,405
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,187
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,529
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 455
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 455
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,804
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 506
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 506
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,203
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 229
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,628
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,238
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,270
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,270
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 157,349
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 157,349
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,349
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,471
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,436
D. Služby (účtová skupina 51) 47,737
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,349
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,922
4. Sociální náklady (527, 528) 716
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 921
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,878
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,176
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,718
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,531
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,531
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,187
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015