Vytvořte fakturu

O.R.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název O.R.C.
IČO 31388311
TIN 2020321237
DIČ SK2020321237
Datum vytvoření 08 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O.R.C.
Vyšehradská 7/a
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 497 766 €
Zisk 4 800 €
Kapitál 136 565 €
Vlastní kapitál 20 768 €
Kontaktní informace
Email orc@orc.sk
Telefon(y) 0263532208, 0263532209
Mobile(y) 0911107780
Fax(y) 0263532209
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 63,974
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 50,027
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,231
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,702
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,967
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,339
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 201,676
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,077
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,306
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,800
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 163,599
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 70,671
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,216
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,015
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 196
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 497,766
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 328,174
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 169,592
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 480,938
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 253,314
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,461
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 173,343
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,959
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,510
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,351
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,828
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 209,991
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 19
XI. Kurzové zisky (663) 19
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 12,047
M. Úrokové náklady (562) 8,057
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 539
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,451
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,028
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,800
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388311 TIN: 2020321237 DIČ: SK2020321237
 • Sídlo: O.R.C., Vyšehradská 7/a, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04 15.02.2007
  Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 19.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Daniela Ulrichová 3 320 € (50%) Medveďovej 34 Bratislava 851 04
  Juraj Ulrich 3 320 € (50%) Exnárova 22 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie zváracích prác
   zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   výroba motorových vozidiel a príslušenstva
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   16.03.2007Nové sidlo:
   Vyšehradská 7/a Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.02.2007
   15.03.2007Zrušené sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.02.1995
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   10.10.2003Nové obchodné meno:
   O.R.C. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.02.1995
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   09.10.2003Zrušené obchodné meno:
   GESTEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2003
   01.04.2003Nové sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2003
   31.03.2003Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 29.11.2002
   28.10.2002Nové sidlo:
   Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 29.11.2002
   27.10.2002Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Zrušeny spoločníci:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   GESTEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05