Vytvořte fakturu

LP INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LP INVEST
IČO 31388329
TIN 2020304561
DIČ SK2020304561
Datum vytvoření 06 Únor 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo LP INVEST
Slepá 2
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 821 €
Zisk -1 448 €
Kapitál 61 253 €
Vlastní kapitál 10 482 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254411693
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 55,530
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 55,530
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,883
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,016
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 391
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 60,546
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -684
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 764
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,448
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,230
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,230
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,275
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,517
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,472
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 44,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,821
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,801
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,020
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,136
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,604
C. Služby (účtová skupina 51) 8,828
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,699
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,140
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,328
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 685
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,369
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 134
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 551
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,999
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388329 TIN: 2020304561 DIČ: SK2020304561
 • Sídlo: LP INVEST, Slepá 2, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Únor 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Pospech 0 € (0%) Slepá 2 Bratislava
  Mgr. Ľubomír Pospech 0 € (0%) Slepá 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.02.1995Nové obchodné meno:
   LP INVEST v.o.s.
   Nové sidlo:
   Slepá 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Pavel Pospech Slepá 2 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Pospech Slepá 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Pavel Pospech Slepá 2 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Pospech Slepá 2 Bratislava