Vytvořte fakturu

PARTNER - vetagro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PARTNER - vetagro
IČO 31388370
TIN 2020321105
DIČ SK2020321105
Datum vytvoření 08 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARTNER - vetagro
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 441 711 €
Zisk 6 687 €
Kapitál 1 575 969 €
Vlastní kapitál 377 859 €
Kontaktní informace
Email vetagro@vetagro.sk
Telefon(y) 0255422334, 0255571355
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,420,906
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 124,720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 124,564
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,958
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,284
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 93,947
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,339
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 156
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,288,736
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 465,402
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 303
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 464,676
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 423
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,551
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,551
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 813,777
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 813,777
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 813,777
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,006
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 680
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,326
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,450
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,420,906
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,641
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 368,914
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 368,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,687
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,034,802
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,838
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,838
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 956,063
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 316,101
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,101
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 556,185
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,893
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,407
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,658
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,819
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,437
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,098
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,339
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,464
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,558
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 940
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,419,681
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,441,711
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,412,990
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,691
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,330
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,425,901
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,913,273
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,420
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -238
D. Služby (účtová skupina 51) 185,937
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 237,624
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 176,635
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,100
4. Sociální náklady (527, 528) 2,889
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,425
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,151
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,151
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 63
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,246
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,810
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,289
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 11
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,280
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,127
2. Ostatní náklady (562A) 3,127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,258
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,552
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,865
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 984
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388370 TIN: 2020321105 DIČ: SK2020321105
 • Sídlo: PARTNER - vetagro, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 08.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marian Uhrík 3 652 € (55%) Bernolákovo 900 27
  Ing. Peter Uhrík 1 992 € (30%) Bratislava 821 04
  Ing. Jozef Nociar 996 € (15%) Šaľa 927 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2011Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   21.09.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   01.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Na Križovatkách 16210/37 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   02.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Nociar 8.mája 13 Šaľa 927 01
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   01.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   01.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   31.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   30.11.1998Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   05.02.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v Slovenskej republike
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   PARTNER - vetagro spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo