Vytvořte fakturu

Veselský - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Veselský
IČO 31388418
TIN 2020304627
DIČ SK2020304627
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veselský
Levárska 9
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 171 581 €
Zisk 36 895 €
Kapitál 699 432 €
Vlastní kapitál 389 672 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 729,778
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 494,350
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 97,019
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,699
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 93,320
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 397,331
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 397,331
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 232,712
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,960
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,922
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 174,993
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 169,319
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,674
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,759
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,079
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,680
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,716
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,716
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 729,778
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,566
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 401,647
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 401,647
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,616
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,616
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,695
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,287
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,895
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,196
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,563
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,563
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 290,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,271
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,271
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,399
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,850
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,018
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -53
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 770
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 770
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,710
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 16
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,170,168
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,171,581
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,090,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,467
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,413
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,106,409
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,816,606
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,025
D. Služby (účtová skupina 51) 145,156
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,365
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,791
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,356
4. Sociální náklady (527, 528) 3,218
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,310
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,168
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,168
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 11,470
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,309
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,172
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,381
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,927
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,582
2. Ostatní náklady (562A) 1,582
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,345
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,924
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,248
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,353
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,353
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388418 TIN: 2020304627 DIČ: SK2020304627
 • Sídlo: Veselský, Levárska 9, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava 30.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Veselský 401 647 € (100%) Levárska 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Levárska 9 Bratislava 841 04
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   10.12.1996Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   Veselský spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava