Vytvořte fakturu

BEG SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEG SLOVAKIA
IČO 31388442
TIN 2020337770
DIČ SK2020337770
Datum vytvoření 23 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEG SLOVAKIA
Klenová 3056/20
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 171 430 €
Zisk -3 456 €
Kapitál 60 763 €
Vlastní kapitál -43 344 €
Kontaktní informace
Email beg-slovakia@chello.sk
webové stránky http://www.beg-regaly.sk
Telefon(y) +421264531266, +421264531265, +421264531264
Mobile(y) +421902715477, +421904896612, +421904622076
Fax(y) 0264531266, 0264531264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 675
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 675
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 675
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,679
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 502
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 502
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,407
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,407
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,407
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,770
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,060
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,710
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,081
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,081
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,800
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -50,646
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 154,383
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -205,029
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,456
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,235
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,045
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,045
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 71,190
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,613
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,613
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,869
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,285
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,458
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 179,316
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 171,430
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 139,968
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,348
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -7,886
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,350
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 71,524
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,321
D. Služby (účtová skupina 51) 34,392
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,823
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,427
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,470
4. Sociální náklady (527, 528) 926
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,025
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,025
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,379
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,097
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,079
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 274
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 274
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -274
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,194
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,262
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,262
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,456
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388442 TIN: 2020337770 DIČ: SK2020337770
 • Sídlo: BEG SLOVAKIA, Klenová 3056/20, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01 08.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Adam Motyčka 3 983 € (60%) Bratislava 831 01
  Jozef Motyčka 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  Anna Motyčková 1 328 € (20%) Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Anna Motyčková Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.02.2006Nové sidlo:
   Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   07.02.2006Zrušené sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   16.02.2001Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   15.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   31.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   30.07.2000Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   08.06.1999Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   07.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   BEG SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01