Vytvořte fakturu

INBECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INBECO
IČO 31388493
TIN 2020337759
DIČ SK2020337759
Datum vytvoření 16 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INBECO
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 275 357 €
Zisk -19 833 €
Kapitál 342 037 €
Vlastní kapitál -100 761 €
Kontaktní informace
Email inbeco@aol.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 391,171
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 391,171
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 72,026
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,026
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 114,979
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,109
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,475
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,395
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 204,166
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 195,915
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,251
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 391,171
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,056
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -108,456
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -108,456
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,833
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 511,765
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 321
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 511,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 307,690
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,690
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,302
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 486
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 996
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 197,970
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 274,584
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 275,357
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 274,584
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,328
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 201,586
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,758
D. Služby (účtová skupina 51) 34,211
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,475
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,188
4. Sociální náklady (527, 528) 1,100
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,971
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,802
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,925
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,864
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,864
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,059
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,902
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,873
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388493 TIN: 2020337759 DIČ: SK2020337759
 • Sídlo: INBECO, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 16.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Széher 6 639 € (100%) Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   15.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   22.12.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.01.1995
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   06.03.2001Nové sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   03.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   02.01.2000Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   INBECO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s priemyselným tovarom
   veľkoobchod s priemyselným tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava