Vytvořte fakturu

TATRAAUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRAAUDIT
IČO 31388574
TIN 2020354446
DIČ SK2020354446
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRAAUDIT
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 886 €
Zisk 4 748 €
Kontaktní informace
Email tatraaudit@tatraaudit.sk
Telefon(y) 0905465578, 0262528187
Mobile(y) 0905465578
Fax(y) 0262528189
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,406
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,513
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,082
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,856
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,690
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,423
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,423
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 267
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,166
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,185
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,406
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 675
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,107
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,107
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,237
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 740
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 740
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,274
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,274
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,827
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,886
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,886
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,572
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,829
D. Služby (účtová skupina 51) 5,088
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,452
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,452
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,314
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,969
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 186
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 94
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -186
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,128
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,380
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,380
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388574 TIN: 2020354446 DIČ: SK2020354446
 • Sídlo: TATRAAUDIT, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc.Ing. Ján Mázik, CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 13.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc.Ing. Ján Mázik, CSc. 6 639 € (100%) Beňadická 1 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 13.02.1995
   29.04.2004Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.02.1995
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 13.02.1995
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   UPB Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   TATRAAUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   UPB Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06