Vytvořte fakturu

BOONG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOONG
IČO 31388612
TIN 2020330158
DIČ SK2020330158
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOONG
Martinčekova 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 172 620 €
Zisk 3 589 €
Kapitál 305 156 €
Vlastní kapitál 21 502 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243414092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 377,064
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 376,683
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 313,074
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 313,074
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 55,216
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 12,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,216
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 789
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,405
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,576
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,829
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 381
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 377,064
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,091
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,198
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,589
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 454
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 454
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 65,268
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 286,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,242
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,242
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 273,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 207
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 65
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,591
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 146
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 172,621
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 172,620
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 172,620
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,561
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 127,236
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,496
D. Služby (účtová skupina 51) 25,472
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,562
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,186
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,162
4. Sociální náklady (527, 528) 214
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 783
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,059
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,456
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 736
2. Ostatní náklady (562A) 736
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 720
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,015
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,015
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388612 TIN: 2020330158 DIČ: SK2020330158
 • Sídlo: BOONG, Martinčekova 6, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Nguyen Minh Keng, CSc. 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  Ing. Nguyen Van Trinh 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   07.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   15.03.2000Nové sidlo:
   Martinčekova 6 Bratislava 821 09
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   12.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   BOONG, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava