Vytvořte fakturu

MPL TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MPL TRADING
IČO 31388639
TIN 2020321127
DIČ SK2020321127
Datum vytvoření 07 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPL TRADING
Galvániho 8
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 370 964 €
Zisk 5 925 €
Kapitál 14 769 583 €
Vlastní kapitál 61 756 €
Kontaktní informace
Email trading@mpl.sk
webové stránky http://www.mpl.sk
Telefon(y) +421850111675
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,385,091
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,062,552
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,062,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,015,574
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 754,667
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 225,327
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 544
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 66,440
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,184,332
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,128,495
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,128,495
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 260,123
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 260,123
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,281,923
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,053,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,053,909
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,400
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,614
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 513,791
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,238
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 493,553
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 138,207
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,530
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 126,677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,385,091
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,679
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,425
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,309,048
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,192,965
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,131,851
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,521
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,610
12. Odložený daňový závazek (481A) 54,983
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,069,270
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,640,546
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,640,546
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 51,065
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,185
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 345,474
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 46,813
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,813
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,364
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,531
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,370,964
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,965,141
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 466,797
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 861,760
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,266
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,268,186
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,793,945
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 409,605
D. Služby (účtová skupina 51) 2,525,625
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,059,512
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 745,480
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 260,001
4. Sociální náklady (527, 528) 54,031
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,159
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 257,417
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 257,417
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 856,212
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 53,991
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263,720
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 102,778
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,702,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,380
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,417
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,417
XII. Kurzové zisky (663) 24,963
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90,433
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,056
2. Ostatní náklady (562A) 2,056
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25,646
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62,731
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -63,053
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,725
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 33,800
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 221,164
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -187,364
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388639 TIN: 2020321127 DIČ: SK2020321127
 • Sídlo: MPL TRADING, Galvániho 8, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 07.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Piskla 6 639 € (100%) Nobelovo nám. 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba jednoduchých drevárských výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   27.03.2008Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   26.03.2008Zrušené sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.02.1995
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   06.08.2002Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   MPL TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vrátane sprostredkovania
   marketing
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava