Vytvořte fakturu

AEPress - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AEPress
IČO 31388671
TIN 2020321149
DIČ SK2020321149
Datum vytvoření 31 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEPress
Bajzova 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 172 693 €
Zisk 2 743 €
Kapitál 63 993 €
Vlastní kapitál 29 028 €
Kontaktní informace
Email koresp@aepress.sk
Telefon(y) 0243637986, 0243637984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,897
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,612
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,168
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 448
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 58,509
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,772
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,371
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,019
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,743
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,737
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,597
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,140
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,619
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,287
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,234
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 172,693
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 86,756
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 81,017
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,920
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 168,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 46,038
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,978
C. Služby (účtová skupina 51) 108,264
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,119
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,027
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,493
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 327
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 314
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -324
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,703
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,743
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388671 TIN: 2020321149 DIČ: SK2020321149
 • Sídlo: AEPress, Bajzova 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava 31.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Stanislav Škorvánek 6 700 € (100%) Bajzova 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2012Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do anglického jazyka
   04.05.2005Nové obchodné meno:
   AEPress s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1995
   03.05.2005Zrušené obchodné meno:
   ACADEMIC ELECTRONIC PRESS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   04.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   21.07.1995Nové obchodné meno:
   ACADEMIC ELECTRONIC PRESS spol. s r.o.
   20.07.1995Zrušené obchodné meno:
   ACADEMIC PRESS, spol. s r.o.
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   ACADEMIC PRESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   polygrafická príprava a výroba
   Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava