Vytvořte fakturu

PATRIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název PATRIA
IČO 31388701
TIN 2020304594
DIČ SK2020304594
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PATRIA
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 742 243 €
Zisk -57 475 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255645528, +421255572879, +421255562864, +421255423289
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,826
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,630
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,630
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,630
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,699
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,188
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,188
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,489
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,414
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,414
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,022
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 82
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 940
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,497
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,497
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,826
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 166,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 166,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -106,112
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -106,112
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,475
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,413
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,428
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,428
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,985
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,869
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,869
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,373
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,730
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 742,216
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 742,243
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 527,378
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 214,838
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,803
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 493,976
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,957
D. Služby (účtová skupina 51) 193,551
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 94,839
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,914
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,574
4. Sociální náklady (527, 528) 3,351
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,910
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -54,560
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,732
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 639
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 637
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 674
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatní náklady (562A) 80
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 30
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 564
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,475
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016