Vytvořte fakturu

UNIQA Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2016
Basic information
Obchodní název UNIQA Real
IČO 31388710
TIN 2020818954
DIČ SK2020818954
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIQA Real
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 294 790 €
Zisk 14 559 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259420000
Date of updating data: 07.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,647,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,404,083
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,404,083
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 345,312
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,058,068
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 703
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,644
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,326
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,326
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,656
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 236,656
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,643
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,643
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,564
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 880,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -365,298
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -365,298
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,559
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110,462
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 956,327
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 863,521
12. Odložený daňový závazek (481A) 92,806
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 132,645
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,208
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,145
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,063
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 86,352
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,085
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,490
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,490
Date of updating data: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 294,790
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 294,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 294,790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,899
D. Služby (účtová skupina 51) 85,608
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,251
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 142,491
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 142,491
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,549
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,891
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,182
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,242
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,070
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,070
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,219
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,672
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,113
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,089
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -976
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,559
Date of updating data: 07.10.2016
Date of updating data: 07.10.2016
 • IČO :31388710 TIN: 2020818954 DIČ: SK2020818954
 • Sídlo: UNIQA Real, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 01.11.2006
  Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika 14.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UNIQA Real Estate GmbH 6 639 € (100%) Viedeň 1029 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.09.2016
   29.07.2015Noví spoločníci:
   UNIQA Real Estate GmbH Untere Donaustrasse 21 Viedeň 1029 Rakúsko
   09.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heinrich Prinz Reuß Wegelergasse 6/2 Viedeň 1180 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   03.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.11.2006
   30.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.2000Nové obchodné meno:
   UNIQA Real, spol. s r.o.
   11.12.1996Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   13.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností-realitná kancelária
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovanie v oblasti služieb