Vytvořte fakturu

VEGA KONTI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VEGA KONTI
IČO 31388728
TIN 2020837313
DIČ SK2020837313
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEGA KONTI
Hlohovecká 850
92553
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 391 €
Zisk 985 €
Kapitál 14 626 €
Vlastní kapitál 3 782 €
Kontaktní informace
Email vegakonti@vegakonti.sk
Telefon(y) 0317860463, 0918643552
Mobile(y) 0905479558, 0918643552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,031
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,416
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,850
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 7,566
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,445
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,762
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,762
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,490
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,490
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,490
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 571
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 622
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,031
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,767
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,163
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,020
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,020
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 985
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,264
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,572
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 574
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,998
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,692
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,013
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 58,391
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,230
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,783
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,378
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,345
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,253
D. Služby (účtová skupina 51) 12,762
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,652
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 945
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 945
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,253
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,046
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,482
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 476
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 291
2. Ostatní náklady (562A) 291
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 184
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -476
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,570
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,585
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,585
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388728 TIN: 2020837313 DIČ: SK2020837313
 • Sídlo: VEGA KONTI, Hlohovecká 850, 92553, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2005Nové sidlo:
   Hlohovecká 850 Pata 925 53
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Hlohovecká 850 Pata 925 53
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Hlohovecká 850 Pata 925 53 Vznik funkcie: 15.08.2003
   10.10.2005Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.08.2003
   17.06.2004Nové obchodné meno:
   VEGA KONTI, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výskumná činnosť v oblasti prírodných vied
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   spracovanie a konzervovanie poľnohospodárskych výrobkov, ovocia a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.08.2003
   16.06.2004Zrušené obchodné meno:
   PD Majcichov, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05 Vznik funkcie: 17.04.2002
   08.07.2002Nové obchodné meno:
   PD Majcichov, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   murárstvo, tesárstvo, montáž sadrokartónu
   Noví spoločníci:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05 Vznik funkcie: 17.04.2002
   07.07.2002Zrušené obchodné meno:
   ALIMENTA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 17.04.2002
   05.05.1997Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   04.05.1997Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 21 Bratislava 812 74
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   ALIMENTA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 21 Bratislava 812 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing finančný a operačný
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 17.04.2002