Vytvořte fakturu

Jeseň DPZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Obchodní název Jeseň DPZ
Stav Zničeno
IČO 31388736
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Družstvo
Sídlo Jeseň DPZ
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 170 €
Zisk -1 855 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244450015
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 127
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 127
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 97
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,800
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,047
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,047
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -69,975
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,975
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,855
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,927
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,927
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,575
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,839
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,170
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,170
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,170
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,324
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 1,640
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 671
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 560
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 111
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,154
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -483
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 221
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -221
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,375
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,855
Date of updating data: 09.03.2016
Files
4266278.tif
Date of updating data: 09.03.2016
 • IČO :31388736
 • Sídlo: Jeseň DPZ, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   08.07.2015Nové obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   20.04.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   13.02.1995Nová právna forma:
   Družstvo