Vytvořte fakturu

GREMIUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GREMIUM
IČO 31388744
TIN 2020921111
DIČ SK2020921111
Datum vytvoření 14 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREMIUM
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 123 920 €
Zisk -54 075 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253411200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 620,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 620,802
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,861
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,136
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,055
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,383
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,698
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 639,938
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -227,364
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -180,260
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -54,075
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 867,302
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,332
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 854,970
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,523
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 557
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 910
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 831,980
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 123,920
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 120,003
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,917
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 174,546
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,499
C. Služby (účtová skupina 51) 78,157
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,684
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 52,397
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,329
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 744
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -50,626
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,347
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 712
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 712
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,201
M. Úrokové náklady (562) 673
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,528
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,489
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -53,115
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -54,075
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388744 TIN: 2020921111 DIČ: SK2020921111
 • Sídlo: GREMIUM, Bajkalská 29, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Strnad Staré Gruty 148 Bratislava 841 04 01.12.2003
  Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04 14.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Strnad 750 € (10%) Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
  Branislav Strnad 750 € (10%) Medveďovej 21 Bratislava 851 04
  Daniela Strnadová 750 € (10%) Bratislava 841 04
  Božena Strnadová 5 250 € (70%) Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2013Noví spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04
   Daniela Strnadová Staré Grunty 26H Bratislava 841 04
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   08.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   požičovňa motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   01.11.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   nepravidelná osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad ml. Štúrova 37 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.10.2008
   Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.10.2008
   31.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   17.05.2005Noví spoločníci:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
   Elena Ivašková Prof-Kurt-Huber-Str. 12 ECHING/FREISING BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Božena Strnadová Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Gruty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2003
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Elena Ivašková Prof-Kurt-Huber-Str. 12 ECHING/FREISING BRD
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   19.04.2000Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 821 05
   18.04.2000Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   04.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   03.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   26.01.1999Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 827 25
   Zrušeny spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   21.08.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 827 25
   Noví spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   20.08.1998Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   05.12.1996Noví spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   04.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   14.02.1995Nové obchodné meno:
   GREMIUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   požičovňa motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava