Vytvořte fakturu

ALERGOCENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název ALERGOCENTRUM
Stav Zničeno
IČO 31388761
TIN 2020882171
Datum vytvoření 01 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALERGOCENTRUM
Sečovská 3
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 000 €
Zisk 37 812 €
Kapitál 58 551 €
Vlastní kapitál 8 068 €
Kontaktní informace
Email alergocentrum@centrum.sk
Telefon(y) 0243338567
Mobile(y) +421911466560, +421911466561
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,425
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,409
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -2
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -2
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -2
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,411
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,232
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,425
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,003
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,623
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,403
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,403
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,812
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,422
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,353
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,773
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 230
D. Služby (účtová skupina 51) 7,079
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 50,282
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,227
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,309
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,165
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,353
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,353
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,812
Date of updating data: 13.06.2016
 • IČO :31388761 TIN: 2020882171
 • Sídlo: ALERGOCENTRUM, Sečovská 3, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   04.09.2015Nové obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   12.05.2004Nové sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   01.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným