Vytvořte fakturu

GEMINI SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEMINI SK
IČO 31388787
TIN 2020837335
DIČ SK2020837335
Datum vytvoření 02 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMINI SK
Prešovská 40
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 374 585 €
Zisk 374 €
Kapitál 443 295 €
Vlastní kapitál 48 770 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243635263, 0243635264, 0903901000
Mobile(y) 0903901000
Fax(y) 0243635265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 270,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 270,868
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,314
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,821
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 36,423
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,798
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 453,689
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,144
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 921
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,849
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 374
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 404,545
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 622
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 180,953
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 177,643
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,137
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,173
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 675
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 221,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 374,585
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 276,904
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 65,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,681
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 367,656
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 276,396
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,219
C. Služby (účtová skupina 51) 13,588
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,163
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 373
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,271
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,211
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,435
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,929
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,701
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,595
M. Úrokové náklady (562) 1,493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,595
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,334
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388787 TIN: 2020837335 DIČ: SK2020837335
 • Sídlo: GEMINI SK, Prešovská 40, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02 10.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Juhos 5 600 € (80%) Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
  Denisa Juhosová 1 400 € (20%) Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   09.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   07.11.2012Noví spoločníci:
   Denisa Juhosová Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   06.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.05.2004
   08.10.2010Nové sidlo:
   Prešovská 40 C Bratislava 821 02
   07.10.2010Zrušené sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 821 04
   08.05.2010Nové sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 821 04
   07.05.2010Zrušené sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 831 04
   29.12.2009Nové sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.05.2004
   28.12.2009Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   18.06.2004Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   organizovanie seminárov a školení, kultúrnych a spoločenských akcií
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.2002Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   13.01.2002Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   József Miltényi Vág ut. 22 Budapešť Maďarská republika
   Péter Varaljai Hétvezér 1 9700 Szombathely Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hlbočanová Severná 2 Šahy
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   GEMINI SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   József Miltényi Vág ut. 22 Budapešť Maďarská republika
   Péter Varaljai Hétvezér 1 9700 Szombathely Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hlbočanová Severná 2 Šahy