Vytvořte fakturu

TITAN PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název TITAN PRESS
Stav Zničeno
IČO 31388957
TIN 2020304726
DIČ SK2020304726
Datum vytvoření 07 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TITAN PRESS
Narcisová 6
04011
Košice
Financial information
Prodej a příjem 11 505 €
Zisk -129 261 €
Kapitál 632 299 €
Vlastní kapitál 278 047 €
Kontaktní informace
Email titan@titan.sk
Telefon(y) 0253414421, 0556256544
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 95,486
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 95,486
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,947
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 256,990
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 497,433
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,787
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 671,835
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 248
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -400,674
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -129,261
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 348,646
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,860
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 339,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 311,826
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,000
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,505
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,505
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 139,736
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 316
C. Služby (účtová skupina 51) 12,210
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 75
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 126,936
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -128,231
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,021
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -128,301
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -129,261
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016
 • IČO :31388957 TIN: 2020304726 DIČ: SK2020304726
 • Sídlo: TITAN PRESS, Narcisová 6, 04011, Košice
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   22.11.2014Nové sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným