Vytvořte fakturu

R.M.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název R.M.P.
IČO 31388981
TIN 2020304704
DIČ SK2020304704
Datum vytvoření 07 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.M.P.
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 312 €
Zisk -34 469 €
Kapitál 300 166 €
Vlastní kapitál -350 397 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 273,916
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 174,145
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 174,145
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 154,006
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,139
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,771
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 90,431
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 90,431
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,192
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,322
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,322
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,148
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 605
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,916
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,866
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -357,036
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,339
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -381,375
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,469
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,257
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 613,360
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 6,763
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 6,763
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 606,597
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,004
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,004
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,933
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,525
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,525
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 89,782
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 88,312
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 89,781
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,469
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,621
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 54
D. Služby (účtová skupina 51) 56,852
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,783
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 8,783
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,481
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,875
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,663
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,663
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,663
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,863
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,767
2. Ostatní náklady (562A) 19,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,200
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,509
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,469
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • IČO :31388981 TIN: 2020304704 DIČ: SK2020304704
 • Sídlo: R.M.P., Obchodná 2, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika 02.04.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH 6 639 € (100%) Vieden 1210 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2014Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   18.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.04.2012
   03.11.2004Noví spoločníci:
   B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH Pitkagasse 4 Vieden 1210 Rakúska republika
   29.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   R.M.P. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností