Vytvořte fakturu

CONFORM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONFORM
IČO 31388990
TIN 2020304792
DIČ SK2020304792
Datum vytvoření 09 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONFORM
Haydnova 24
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 138 €
Zisk -4 684 €
Kapitál 51 495 €
Vlastní kapitál -56 782 €
Kontaktní informace
Email avydut@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0254413142, 0243427425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,099
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,099
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,962
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,657
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,657
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,890
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,890
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,890
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 415
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 307
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 231
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -64,085
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -64,085
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,684
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,517
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 464
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 464
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,905
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 541
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,740
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 172
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 304
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,148
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 241
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 241
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,558
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 140,138
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,761
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,826
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 127,970
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 581
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,373
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,446
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,402
D. Služby (účtová skupina 51) 24,532
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,461
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,931
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,078
4. Sociální náklady (527, 528) 2,452
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 291
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,241
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,241
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,235
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,177
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 224
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 224
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,720
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 439
2. Ostatní náklady (562A) 439
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 65
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,216
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,449
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,684
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,684
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388990 TIN: 2020304792 DIČ: SK2020304792
 • Sídlo: CONFORM, Haydnova 24, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 09.02.1995
  Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
  Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Harom 3 319 € (50%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Janka Haromová 1 992 € (30%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Branislav Harom 1 327 € (20%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2014Noví spoločníci:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   29.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.02.1995
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   CONFORM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   nákup a predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03