Vytvořte fakturu

MERIDIÁN SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERIDIÁN SLOVAKIA
IČO 31389058
TIN 2020304693
DIČ SK2020304693
Datum vytvoření 16 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERIDIÁN SLOVAKIA
Predstaničné nám .1
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 589 540 €
Zisk -2 444 €
Kontaktní informace
Email perec@stonline.sk
Telefon(y) 0244453581
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 275,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,444
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,444
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 497
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,947
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,669
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 86,186
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 86,186
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,651
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,364
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,364
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 166
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 168,666
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 168,554
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,390
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 275,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,294
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,487
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 16,487
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,279
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,279
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,209
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,350
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 15,214
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 15,214
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,136
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 215,905
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,234
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,234
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,983
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 93,142
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,547
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,092
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,907
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,954
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 589,540
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 589,540
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 585,380
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,110
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,972
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 358,509
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,889
D. Služby (účtová skupina 51) 82,568
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 111,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,845
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,945
4. Sociální náklady (527, 528) 5,486
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 986
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,661
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,661
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,083
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,524
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,904
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,904
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,904
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 664
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,108
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,108
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,444
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389058 TIN: 2020304693 DIČ: SK2020304693
 • Sídlo: MERIDIÁN SLOVAKIA, Predstaničné nám .1, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Jozef Ganz, CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 16.02.1995
  Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava 16.02.1995
  Dr. Eduard Miklas, CSc. Pifflova 2 Bratislava 16.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dr. Jozef Ganz, CSc. 2 191 € (33%) Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
  Dr. Eduard Miklas, CSc. 2 258 € (34%) Pifflova 2 Bratislava
  Dr. Imrich Kučera, CSc. 2 191 € (33%) Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2015Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   21.01.2009Noví spoločníci:
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   20.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   20.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností
   požičovňa automobilov
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   MERIDIÁN SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Predstaničné nám .1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava