Vytvořte fakturu

FANCAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FANCAR
IČO 31389066
TIN 2020304682
DIČ SK2020304682
Datum vytvoření 09 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FANCAR
Trnavská cesta 51
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 567 959 €
Zisk 29 926 €
Kapitál 1 482 665 €
Vlastní kapitál 781 742 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243429355, 0243641212, 0243641213, 0248272282, 0908744994
Fax(y) 0243429400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,111,185
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 756,493
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 756,493
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 539,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,140
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,371
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 349,887
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,295
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 348,592
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -16,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -17,524
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -17,524
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 644
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,364
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,221
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,143
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,321
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 801,989
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 764,096
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 764,096
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,926
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,044
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 70,070
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,245
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 177,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,481
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -71,074
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 888
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,457
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,457
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 101,232
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 152
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 152
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,357,346
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,567,959
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,143,310
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 191,996
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,040
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 210,613
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,102
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 932,771
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,407
D. Služby (účtová skupina 51) 166,770
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 242,486
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,878
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,349
4. Sociální náklady (527, 528) 3,259
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,540
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,531
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,572
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,857
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,358
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,628
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,821
2. Ostatní náklady (562A) 8,821
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,787
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,628
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,229
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,303
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,303
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,926
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389066 TIN: 2020304682 DIČ: SK2020304682
 • Sídlo: FANCAR, Trnavská cesta 51, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 06.12.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Pilárik 6 639 € (100%) Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.09.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 51 Bratislava 821 01
   18.09.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   26.01.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   05.12.1995Zrušené obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   29.03.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   oprava a servis motorových vozidiel
   oprava karosérii
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava