Vytvořte fakturu

VÝŤAHY ZEVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VÝŤAHY ZEVA
IČO 31389147
TIN 2020330202
DIČ SK2020330202
Datum vytvoření 22 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 543 877 €
Zisk 94 938 €
Kontaktní informace
Email zeva@zeva.sk
webové stránky http://www.zeva.sk
Telefon(y) +421248208620, +421248208622
Mobile(y) +421903445196, +421911819875
Fax(y) 0248208623
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 847,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,686
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,346
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 26,346
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,340
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,340
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 798,683
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 191,205
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 87,718
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 50,347
3. Výrobky (123) - /194/ 53,140
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,861
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,861
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 603,886
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 603,886
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,886
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 731
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 644
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,957
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,957
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 847,326
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 260,569
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 880
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 155,594
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 155,594
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 562,701
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,441
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,131
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 310
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 311,455
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 199,557
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,557
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 279
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,417
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,638
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,564
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,839
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,839
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,966
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 84,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,056
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 24,056
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,525,638
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,543,877
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,167,921
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,357,717
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,304
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,413,025
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,431,766
D. Služby (účtová skupina 51) 595,684
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 369,417
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 265,670
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 92,625
4. Sociální náklady (527, 528) 11,122
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,500
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,272
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,272
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,022
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,852
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 508,492
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,379
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,728
2. Ostatní náklady (562A) 2,728
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,639
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,473
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 28,535
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,535
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389147 TIN: 2020330202 DIČ: SK2020330202
 • Sídlo: VÝŤAHY ZEVA, Beckovská 38, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05 22.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Buday 750 € (10%) Včelárska 28 Bratislava 821 05
  Ing. Alexander Pomšár 750 € (10%) Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
  Peter Vavro 3 000 € (40%) Bratislava 851 01
  Ladislav Zemánek 3 000 € (40%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.1997Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, generálne opravy a rekonštrukcie zdvíhacích zariadení
   montáž komponetnov a náhradných dielov na zdvíhacie zariadenia
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia a elektrických zariadení do 1 000 V
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05